لاستیک کوم استار محصول مشترک کومهو و دابل استار

14 / دی / 1399

تولید لاستیک کوم استار محصول مشترک کومهو و دابل استارآغاز گردید و به زودی  توسط شرکت آرکا تجارت آیین در بازار ایران عرضه می گردد.