توزیع کوم استار در ایران

29 / فروردین / 1400

آغاز توزیع لاستیکهای باری و اتوبوسی کوم استار محصول مشترک کومهو و دابل استار در ایران توسط شرکت آرکا تجارت آیین