مقررات سخت گیرانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردکنندگان تایر

20 / آبان / 1396

وزارت صنعت، معدن و تجارت مقررات سخت گیرانه ای را برای تمامی وارد کنندگان تایر وضع کرده است. همه وارد کنندگان باید اطلاعات و گواهی نامه های درخواستی برای وارد کردن تایر به بازار ایران را ارائه دهند.  استاندارد E4 به همراه برنامه خدمات پس از فروش بایستی پیش از دریافت مجوز واردات بررسی و تایید شود.     منبع: www.gatc.ir