آج تایر چیست؟

آج تایر چیست؟ وقتی نوبت به رانندگی می رسد، ایمنی حرف اول را می زند. تایرها یکی از اجزا اصلی در حفظ ایمنی خودرو هستند. قسمتی از تایر که با جاده در تماس است همان آج است که خودرو را در مسیر درست، حرکت می دهد. آج نقش اصلی را در کیفیت تایرهای وسیله نقلیه […]