توضیحات تکمیلی

سایز تایر

195.65R15

شاخص سرعت

91V

شاخص بار

SL

عمق آج

7.7 میلی متر

ارتفاع تایر

635 میلی متر

عرض تایر

201 میلی متر

لبه رینگ

6J

فشار باد

300KPa