توضیحات تکمیلی

سایز تایر

165.65R13

شاخص سرعت

77T

شاخص بار

SL

عمق آج

6.8 میلی متر

ارتفاع تایر

544 میلی متر

عرض تایر

170 میلی متر

لبه رینگ

5J

فشار باد

300KPa