توضیحات تکمیلی

سایز تایر

215.60R16

شاخص سرعت

99H

شاخص بار

XL

عمق آج

7.5 میلی متر

ارتفاع تایر

664 میلی متر

عرض تایر

221 میلی متر

لبه رینگ

6 1/2J

فشار باد

340KPa