توضیحات تکمیلی

سایز تایر

175.60R13

شاخص سرعت

77T

شاخص بار

SL

عمق آج

7.5 میلی متر

ارتفاع تایر

540 میلی متر

عرض تایر

177 میلی متر

لبه رینگ

5B

فشار باد

300KPa