توضیحات تکمیلی

سایز تایر

185.65R14

شاخص بار

SL

شاخص سرعت

86H

عمق آج

8.0 میلی متر

ارتفاع تایر

596 میلی متر

عرض تایر

189 میلی متر

لبه رینگ

5 1/2J

فشار باد

300KPa