توضیحات تکمیلی

سایز تایر

185.70R13

شاخص سرعت

86T

شاخص بار

SL

عمق آج

7.5 میلی متر

ارتفاع تایر

590 میلی متر

عرض تایر

189 میلی متر

لبه رینگ

5 1/2B

فشار باد

300KPa