توضیحات تکمیلی

سایز تایر

205.55R16

شاخص سرعت

91V

شاخص بار

SL

عمق آج

7.5 میلی متر

ارتفاع تایر

632 میلی متر

عرض تایر

214 میلی متر

لبه رینگ

6 1/2J

فشار باد

300KPa