توضیحات تکمیلی

سایز تایر

165.65R13

شاخص سرعت

77T

شاخص بار

SL

عمق آج

7.2 میلی متر

ارتفاع تایر

544 میلی متر

عرض تایر

170 میلی متر

لبه رینگ

4 1/2B

فشار باد

300KPa