توضیحات تکمیلی

سایز تایر

26.5-25

تعداد لایه

28

عمق آج

35میلی متر

لبه رینگ

22.00/3.0

حداکثر تحمل بار

10کیلومتر در ساعت :15500کیلو گرم, 50کیلومتر در ساعت: 10000کیلوگرم

فشار

10 کیلومتر در ساعت:475کیلوپاسکال, 50کیلومتر در ساعت:350کیلوپاسکال